ช่องทางการชำระเงิน (สำหรับนักศึกษาใหม่)

1. ชำระออนไลน์ Payment Gateway ผ่านเว็บ bupay.bu.ac.th #

ชำระออนไลน์ Payment Gateway ผ่าน https://bupay.bu.ac.th/

ระบบบันทึกข้อมูลการชำระเงินอัตโนมัติ ยกเว้นรายการชำระเงิน Error

วิธีชำระเงิน

1.1. Scan QR Code (QR Payment) ชำระได้ไม่เกิน 200,000 บาท
Scan QR Code ผ่านแอพธนาคารไทยได้ทุกธนาคาร

1.2. หักบัตรเครดิต/เดบิตทุกธนาคาร (ที่มีเครื่องหมาย Visa, Master, JCB)
ยกเว้น บัตรเครดิต American express, Diners Club

2. ชำระแบบจ่ายบิล Bill Payment กรณีสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส #

RPA Download & Upload เพื่อบันทึกข้อมูลการชำระเงินทุกวัน

วิธีชำระเงิน
Scan barcode จากใบ กค.021 ดังนี้

2.1. ชำระเงินสด ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และตัวแทนรับชำระเงิน
Bank : SCB, BBL, Kbank, UOB, TTB, Krungsri
ตัวแทนรับชำระ : เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, Lotus ไม่เกิน 50,000

2.2. ชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น 6 ธนาคารในประเทศไทย
Bank : SCB, BBL, Kbank, UOB, TTB, Krungsri

3. ชำระที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ชำระผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต เต็มจำนวน ชำระ QR Code ผ่านเครื่อง EDC #

บันทึกข้อมูลการชำระเงิน Manual 1-2 วันทำการ

วิธีชำระเงิน

3.1 ชำระบัตรเครดิต/เดบิตทุกธนาคาร ( Visa, Master, JCB, Union Pay)
ยกเว้น บัตรเครดิต American express, Diners Club

3.2 ชำระบัตรเครดิต แบบผ่อนชำระ 0% จำนวน 3 เดือน
Bank : SCB และ UOB ที่เคาน์เตอร์การเงินเท่านั้น

4. การโอนเงินจากต่างประเทศผ่าน SWIFT Code สำหรับนักศึกษาต่างชาติโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศ #

บันทึกข้อมูลการชำระเงิน Manual 1-2 วันทำการ

วิธีชำระเงิน

เฉพาะนักศึกษาที่มีข้อจำกัดไม่สามารถใช้ช่องทางชำระเงินทั้ง 3 ช่องทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งหลักฐานโอนเงินให้แผนกบัญชีตรวจสอบ จากนั้นนำส่งเอกสารที่แผนกการเงินบันทึกข้อมูลด้วย Manual

5. กลุ่มนักศึกษาที่ชำระเงินโดยผ่านเอเจ้นท์ แต่ละประเทศ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม #

บันทึกข้อมูลการชำระเงิน Manual 1-2 วันทำการ

วิธีชำระเงิน

5.1 กรณีชำระเงินสด จากธนาคารต่างประเทศ ใช้ช่องทางที่ 4

5.2 กรณีชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารในประเทศไทย ขอให้กรอก Ref1+Ref2 และกรอกจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ที่รับสมัครฯ ได้จัดทำขึ้นด้วย Manual เนื่องจากไม่มีบาร์โค้ด