การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี

1. นักศึกษาสามารถชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยเข้าผ่านระบบดังนี้ #

– Login เข้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน GRR หรือ ROV เลือกเมนูพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน คลิกปุ่ม Print Payment Slip และคลิกชําระเงิน(Payment)

– Login เข้าผ่านระบบ BU Payment https://bupay.bu.ac.th

2. ระบบจะแสดงรายการที่พร้อมชำระเงินทั้งหมดของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกชําระรายการที่ต้องการได้ผ่านปุ่ม Print/Payment #

3. นักศึกษาสามารถเลือกที่จะพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชําระเงินเพื่อไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เลือกชําระทันทีผ่านช่องทาง QR Payment บัตรเครดิต หักบัญชี และ ShopeePay #

กรณีเลือกบัตรเครดิต

กรณีเลือกหักบัญชีธนาคาร

4. เมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว รายการชําระเงินจะแสดงในส่วนของประวัติการชําระ #